Το υλικό του Cybersafe προορίζεται για καθηγητές ή άλλους επαγγελματίες που εργάζονται με νεαρά άτομα, που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της διαδικτυακής βίας εναντίων γυναικών και κοριτσιών, συμπεριλαμβάνοντας τη διαδικτυακή σεξουαλική παρενόχληση και την ασφάλεια στο διαδίκτυο, στο σχολικό περιβάλλον ή σε κάποιο άλλο χώρο. Το υλικό παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να διευκολύνει τέσσερα εργαστήρια πάνω στα θέματα της αναμετάδοσης γυμνών φωτογραφιών χωρίς συναίνεση, εκμετάλλευση, εξαναγκασμός και απειλές, σεξουαλικό bullying, καθώς και ανεπιθύμητος σεξουαλισμός. Συμπεριλαμβάνει ένα διαδικτυακό παιγνίδι που προκαλεί συζητήσεις και παιγνίδια ρόλων, μέσα από ένα εγχειρίδιο πρακτικών πληροφοριών για τους υπεύθυνους.

Μετά το τέλος της συμμετοχής τους στα εργαστήρια, τα νεαρά άτομα:

  • θα μπορούν να αναγνωρίσουν σημάδια διαδικτυακής βίας εναντίων κοριτσιών
  • θα μπορούν να κατανοήσουν το συναισθηματικό αντίκτυπο και άλλες πιθανές συνέπειες της διαδικτυακής βίας εναντίων των κοριτσιών σε όλους όσους εμπλέκονται.
  • θα γνωρίζουν πως μπορούν να προλάβουν περιστατικά διαδικτυακής βίας εναντίων των κοριτσιών.

θα γνωρίζουν πως πρέπει να αντιδράσουν με τρόπο αποτελεσματικό, υποστηρικτικό και θετικό αν οι ίδιοι ή κάποιος άλλος βιώνει διαδικτυακή βία. 

Το υλικό του CYBERSAFE είναι διαθέσιμο στην Αγγλική, Ελληνική, Εσθονική, Ιταλική, Ολλανδική,  Γερμανική, Σλοβενική και Δανέζικη γλώσσα.

CybersafeWordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner