ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεδομένα σύμφωνα με τον Αυστριακό Νόμο για τα Μέσα Επικοινωνίας:

Οργανισμός – Γυναίκες Εναντίων Βίας στην Ευρώπη

Ακρωνύμιο: WAVE

Μη-Κυβερνητική και  Μη- Κερδοσκοπική Οργάνωση (ΜΚΟ)


Πολιτική Σύνταξης:

Ευρωπαϊκό Δίκτυο που μάχεται τη βία κατά των γυναικών και των παιδιών

Bacherplatz 10/6
1050 Βιέννη
Αυστρία


Εκπροσωπείται από:

Πρόεδρος: Pille Tsopp-Pagan

Αντιπρόεδρος: Marcella Pirrone

Δ/ντής: Stephanie Futter-Orel


Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλεφ.: +43 (0)1 548 272 0

Fax:        +43 (0) 1 548 272 0 27

E-Mail: office@wave-network.org


Εγγραφή καταχώρησης:

Καταχώρηση στο μητρώο του οργανισμού

Δικαιοδοσία: Αστυνομική Διεύθυνση Βιέννης, Μονάδα Συνεταιρισμού, Συνελεύσεων και Μέσων Επικοινωνίας

ZVR-Number: 601608559


Υπεύθυνος περιεχομένου:

Stephanie Futter-Orel
Bacherplatz 10/6
1050 Βιέννη
Αυστρία

CybersafeWordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner