Mis on CYBERSAFE?

CYBERSAFE on 30-kuuline Euroopa Liidu kaasrahastamisel toimuv projekt. Üheksa projektipartnerit erinevatest Euroopa riikidest on välja töötanud ja jagavad innovatiivset ning kogemuslikku veebiplatvormi – CYBERSAFE Tööriistakast –, mis sisaldab mängulisi veebitööriistu, et käsitleda klassiruumis noortega (13–16-aastastega) naiste ja tüdrukute vastu suunatud kübervägivalla küsimust. CYBERSAFE edendab tervislikke suhteid ja soolist võrdõiguslikkust veebis. CYBERSAFE tööriistakast pakub teavet ja vahendeid nelja soolise vägivalla teemalise töötoa ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks, et tõsta teadlikkust ning julgustada ja toetada noori turvalise ja vastutustundliku veebikäitumise alal.

NEWS

Miks keskenduda naiste ja tüdrukute vastu suunatud küberkuritegevusele?

Digitaaltehnoloogial on kogu Euroopas noorte ühiskondlikus elus keskne roll. See võimaldab luua kontakti eakaaslastega, õppida, uurida ja end väljendada. Suur osa nende ühiskondlikust elust toimub veebis. See pakub palju positiivseid võimalusi, kuid võib ka tekitada kahju. „Vale-samme” saab kohe salvestada, kiiresti levitada ja laiale publikule vaadata anda. Sisu võib veebis levida lõputult. Alates sotsiaalmeediaplatvormide loomisest on naiste- ja tüdrukutevastane vägivald digitaalses keskkonnas eskaleerunud. Uuringud näitavad, et kübervägivald on suuresti suunatud just naiste ja tüdrukute vastu. EL-i hinnangul on üks kümnest naisest kogenud mingit kübervägivalla vormi juba alates 15. eluaastast (EIGE 2017).

Naiste ja tüdrukute vastu suunatud kübervägivald võib avalduda mitmesugusel kujul, näiteks

  • seksuaalsete piltide ja videote nõusolekuta jagamine („kättemaksuporno“),
  • sundimine ja ähvardused (näiteks “seksikad” väljapressimiskirjad ja “peibutamine”) (projekt deSHAME 2017).
  • seksuaalne kiusamine,
  • soovimatu seksualiseerimine ja ärakasutamine

Seda tüüpi kübervägivalla ohvriks võivad sattuda nii tüdrukud kui ka poisid, kuid tüdrukud võetakse suurema tõenäosusega sihikule ja vahejuhtumid põhjustavad tütarlastele sageli negatiivsemaid tagajärgi (nt. tüdrukute üle mõistetakse kohut ja neid süüdistatakse ohvriks langemises sageli karmimalt kui poisse). Seda tüüpi kübervägivalla vormid kattuvad sageli veebivälise vägivalla vormidega ja neid tuleks käsitleda sama nähtuse jätku ja väljendusena. Sageli saab vägivald alguse veebiväliselt ja peegeldub võrgus või vastupidi, tõrjudes naisi avalikust ruumist privaatsfääri.

Allikad:

Projekti täispikk nimi:
Changing Attitudes among teenagers on Cyber Violence against Women and Girls

Projekti number:
810264

Projekti periood:
detsember 2018 – juuni 2021

Our Partners

CybersafeWordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner