CYBERSAFE orodje  je namenjeno učiteljem in drugim strokovnjakom, ki delajo z mladimi in želijo v učilnici ali drugem okolju obravnavati spletno nasilje nad ženskami in dekleti, vključno s spletnim spolnim nadlegovanjem in spletno varnostjo.

Orodje vsebuje vse potrebne materiale za izvedbo štirih delavnic na temo nedovoljene delitve spolnih posnetkov in fotografij, izkoriščanja, prisile in zastrahovanja, spolnega nadlegovanja in neželene seksualizacije. CYBERSAFE Orodje vključuje spletno orodje s priročnikom za izvajalce ,  s katerim  spodbujamo igro vlog in razpravo med mladimi.

Z udeležbo na delavnicah bodo mladi:

  • prepoznali znake spletnega nasilja nad dekleti.
  • razumeli čustveni vpliv in druge možne posledice spletnega nasilja nad dekleti.
  • vedeli, kako preprečiti spletno nasilje nad dekleti.
  • vedeli, kako ravnati na ustrezen, podporen in pozitiven način, če sami ali kdo drug doživi spletno nasilje.

Orodje CYBERSAFE je na voljo v angleškem, grškem, estonskem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, slovenskem in danskem jeziku.

CybersafeWordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner