Õiguslik teave

Andmed vastavalt Austria meediaseadusele:

Ühing – Women Against Violence Europe (Euroopa naised vägivalla vastu võrgustik)

Lühend: WAVE

Valitusväline mittetulundusühing


Toimetuseeskirjad:

Naiste ja lastevastase vägivalla vastu võitlemise Euroopa võrgustik

Bacherplatz 10/6
1050 Vienna
Austria


Esindajad:

President: Pille Tsopp-Pagan

Asepresident: Marcella Pirrone

Tegevjuht: Stephanie Futter-Orel


Kontakt:

Phone: +43 (0)1 548 272 0

Fax:        +43 (0) 1 548 272 0 27

E-Mail: office@wave-network.org


Registrikanne:

Kantud ühingute registrisse

Jurisdiktsioon: Viini riigipolitsei, ühinemis-, assamblee- ja meediaküsimuste üksus

ZVR-number: 601608559


Vastutav sisutoimetaja:

Stephanie Futter-Orel
Bacherplatz 10/6
1050 Vienna
Austria

CybersafeWordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner