CYBERSAFE tööriistakast on mõeldud õpetajatele või teistele noortega töötavatele spetsialistidele, kes soovivad tegeleda naiste ja tüdrukute vastu suunatud kübervägivallaga, sealhulgas veebipõhise seksuaalse ahistamise ja turvalisusega, nii klassiruumis kui muus keskkonnas.

Tööriistakast sisaldab kõiki vajalikke materjale, et hõlbustada nelja töötoa läbiviimist seksuaalse sisuga piltide nõusolekuta jagamise, ekspluateerimise, sunni ja ähvarduste, seksuaalse kiusamise ja soovimatu seksualiseerimise teemadel, sealhulgas on ka veebipõhine tööriist, mis julgustab arutelusid ja rollimänge, ning juhend praktiliste tegevustega töötoa läbiviijatele.

Töötubades osalenud noored

  • oskavad tüdrukute vastu suunatud kübervägivalda (või selle märke) ära tunda.
  • mõistavad tüdrukute vastu suunatud kübervägivalla emotsionaalset mõju ja muid võimalikke tagajärgi kõigile asjaosalistele.
  • teavad, kuidas tüdrukute vastu suunatud kübervägivalda ennetada.

teavad, kuidas käituda adekvaatselt, toetavalt ja positiivselt, kui nad ise või keegi teine kogeb kübervägivalda.

CYBERSAFE materjalid on saadaval inglise, kreeka, eesti, itaalia, hollandi, sloveeni, saksa ja taani keeles.

CybersafeWordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner