Hvad er CYBERSAFE?

CYBERSAFE er et 2-årigt projekt finansieret af EU. 9 forskellige partnere fra Europa har været med til at udvikle et innovativt uddannelsesprogram med formålet at forebygge online vold mod kvinder. The CYBERSAFE Toolkit er et online læringsværktøjer til at takle et emne som online vold mod kvinder og unge piger (13-16 år). Det er især henvendt til undervisning i skolen.

CYBERSAFE promoverer sunde ligeværdige relationer og ligestilling mellem kønnene online. CYBERSAFE Toolkit giver information og værktøjer til at forberede og facilitere fire workshops, der alle handler om kønsbaseret vold online. Formålet er at skabe opmærksomhed omkring emnet og opfordre til at alle hjælper hinanden med at holde en god tone og ansvarlig opførsel online.

NEWS

Hvorfor et fokus på cybervold mod kvinder og piger?

Overalt i Europa har teknologi en stor rolle i de unges sociale liv. For de unge er de sociale medier en mulighed for at komme i kontakt med sine venner, lære, udforske, og en måde at kunne udtrykke sig selv på. En stor del af deres sociale liv foregår online. Med det følger en masse positive muligheder, men også en øget risiko. Hvis de blot begår et enkelt fejltrin, kan det blive fanget på kamera og blive delt til en masse mennesker, de ikke kender. Hvis noget bliver gjort tilgængeligt online, kan det deles uendeligt, hvilket har store konsekvenser. Efter vi har fået de sociale medier, er vold online mod kvinder eskaleret. Undersøgelser viser, at kvinder og unge piger oftest er ofre for online vold. Det er vurderet, at 1 ud af 10 kvinder i Europa har oplevet online vold i en vis grad siden 15-årsalderen (EIGE 17).

Online vold mod kvinder og unge piger viser sig typisk som

  • Deling af billeder og videoer med seksuelt indhold uden samtykke (Eksempelvis ‘hævnporno’),
  • Tvang og trusler (såsom ‘sextortion’ og ‘grooming’) (Project deSHAME 2017)2.
  • Seksualiseret mobning,
  • Uønsket seksualisering og udnyttelse

Både piger og drenge kan blive ofre for vold online, men oftest ser vi at volden er konkret målrettet mod unge piger, for hvem det har meget store konsekvenser (piger bliver oftere end fyre bebrejdet og udskammet for at have været ramt af online vold). Disse typer af online vold mod kvinder og unge piger overlapper med den fysiske vold, de ellers kan opleve i hverdagen og i hjemmet. Online vold skal i høj grad ses som en forlængelse af den fysiske vold, kvinder ellers kan opleve, som så flytter sig med over i det online fællesskab, og omvendt. Dette er med til holde kvinders deltagelse i offentlige fora nede.

Kilder:

  • EIGE 2017, Cyber violence against Women and Girls: https://eige.europa.eu/publications/cyber-violence-against-women-and-girls?lang=lt
  • Project deSHAME 2017, Young people’s experiences of online sexual harassment: https://www.childnet.com/ufiles/Project_deSHAME_Dec_2017_Report.pdf

Projekttitel:
Changing Attitudes among teenagers on Cyber Violence against Women and Girls

Project Number:
810264

Project Period:
December 2018 – June 2021

Our Partners

CybersafeWordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner